среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja balaski z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja sztachety z PCV na plot i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu gminie oprócz szczególnych przypadków.

Plot z plastyku na plot i bramkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone miedzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty PCV na plot i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do budowy ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, gdy planowane ploty plastikowe na plot i bramę ze sztachetek jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak planowane ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий